LOXEAL UV Light Adhesives

لاکسیل چسب های ماوراء بنفش ( UV )

 

چسب های uv  از لحاظ ساختمانی عبارتند از :

مونومر به علاوه آغاز کننده هایی که در نور ماورای بنفش باطول موج حدود 400-200 نانومتر شروع به واکنش می کنند وتشکیل یک زنجیرپپلیمری با اتصالات عرضی زیاد می دهند.

 

لاکسیل 20-30 چسب های ماوراء بنفش

کد محصول : 20-30

 

لاکسیل 21-30 چسب های ماوراء بنفش

کد محصول : 21-30

 

لاکسیل 23-30 چسب های ماوراء بنفش

کد محصول : 23-30

 

. مصرف عمومی

. ویسکوزیته متوسط

. پخت اولیه سریع

. زمان گیرایش 6 تا 10 ثانیه

.معادل چسب ....لاکتایت

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 

. رقیق

. نفوذ پذیر

. گیرایش 8تا 15 ثانیه

. استحکام کششی بالا

. (ترمیم شیشه )

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان


. خیلی رقیق

. جهت سطوح شیشه ای بزرگ

.  زمان گیرایش 8تا15 ثانیه

 

 

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 

لاکسیل 24-30 چسب های ماوراء بنفش

کد محصول : 24-30

 

لاکسیل 27-30 چسب های ماوراء بنفش

کد محصول : 27-30

 

لاکسیل 37-30 چسب های ماوراء بنفش

کد محصول : 37-30

 

. ویسکوزیته متوسط

. قدرت چسبندگی بالابه  فلز

. زمان گیرایش 8تا 15 ثانیه

. (مخصوص کارهای دکوری)

 

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 

.سرعت پخت بالا

.با بالاترین قدرت نور ماوراء بنفش

.این محصول برای مونتاژ سوزن سرنگ های پزشکی توصیه میگردد.

. شیشه به فلز

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 

. پخت سریع

. دارای حالت کشسانی

. مناسب برای شیشه به پلاستیک

. پلاستیک(abs)به فلز

. شیشه به فلز

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 

تبلیغات سایت های برتر

حامیان چسب البرز