چسب های ویژه صنعت چرم و کفش سینا

چسب های سینا بر پایه کلروپرن

توزیع محصولات  sina در بازرگانی چسب البرز

 

 

 

چسب صنعتی سینا ایران بنفش  

 

 1. ربع 160gr
 2. لیتر 650gr
 3. گالن 2.5kg
 4. حلب13kg

                          ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

چسب صنعتی سینا

 

 1. ربع 160gr
 2. لیتر 650gr
 3. گالن 2.5kg
 4. حلب13kg

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

چسب صنعتی ایران سبز سینا

 

 1. لیتر 650gr
 2. گالن 2.5kg
 3. حلب 13kg

 

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 

 

 

چسب صنعتی سینا ویژه مبلمان

 

 1. لیتر 650gr
 2. گالن 2.5kg
 3. حلب13kg

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

چسب سراجی سینا

 

 1. لیتر 650gr
 2. گالن 2.5kg
 3. حلب13kg

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

چسب کفاشی سینا

 

 1. لیتر 650gr
 2. گالن 2.5kg
 3. حلب13kg

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

افزودن به سبدخرید
افزودن به سبدخرید
افزودن به سبدخرید

 

 

چسب صنعتی کیهان سینا

 

 1. لیتر 650gr
 2. گالن 2.5kg
 3. حلب 13kg

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

چسب ویژه خودرویی سینا ( قابل اسپری )

 

 1. لیتر 850gr
 2. دبه 10kg - 17kg - 22kg
 3. حلب13kg

ادامه مطلب...                    

قیمت کالا:  ...  تومان

 
افزودن به سبدخرید
افزودن به سبدخرید
 

 

تبلیغات سایت های برتر

حامیان چسب البرز